Otestujte svou angličtinu

Pokud Vás výuka anglického jazyka po telefonu zaujala, rádi byste ji vyzkoušeli, ale nevíte, jakou úroveň zvolit, pak právě pro Vás máme náš speciální rozřazovací test. Testu není třeba se bát, je skutečně jen orientační. Volte možnosti a)-d), případně, pokud si nejste jisti, zaklikněte variantu e), tedy "nevím," aby nedošlo ke zkreslování výsledků. Zabere to minutku a už zítra můžete mít vaši první lekci angličtiny po telefonu zdarma!

Kontaktní informace

Váš test

1. My name_____Anna.

2. I_____got two ears.

3. He is_____a book.

4. France and Italy_____in Europe.

5._____is the book? - The book is on the table.

6. How many people are_____in your country?

7. She_____television.

8._____me your name, please.

9. Is there anybody in this room? - Yes, there's_____.

10. I'm learning English and you're_____me.

11. Do you go to the cinema_____?

12._____you here a hundred years ago?

13. No, but I_____here yesterday.

14. I_____not walk to school yesterday.

15. Is the Škoda the_____car in this country?

16. I_____up at 6 this morning.

17. Are you_____in the history of your country?

18. Have you_____your lunch today?

19. Do you_____study hard if you want to speak English well?

20. What are you_____have for your dinner this evening?

21. Do you agree that students_____study very hard?

22. If you were a doctor,_____you be able to help people who were ill?

23. Has the lesson finished_____?

24. John eats the pasta, the pasta_____by John.

25. Why do some people do dangerous sports_____of the danger?

26._____you had anything to eat before you came to school today?

27. At 9 o'clock, I_____my dinner.

28. They would be hungry,_____they?

29. 'I ate too much for dinner.' What did I say? - You said you_____too much for dinner.

30. Can you speak English_____you speak your own language?