Otestujte svou angličtinu

Pokud Vás výuka anglického jazyka po telefonu zaujala, rádi byste ji vyzkoušeli, ale nevíte, jakou úroveň zvolit, pak právě pro Vás máme náš speciální rozřazovací test. Testu není třeba se bát, je skutečně jen orientační. Volte možnosti a)-d), případně, pokud si nejste jisti, zaklikněte variantu e), tedy "nevím," aby nedošlo ke zkreslování výsledků. Zabere to minutku a už zítra můžete mít vaši první lekci angličtiny po telefonu zdarma!

Kontaktní informace

Váš test

1. My name _____ Anna.

2. I _____ got two ears.

3. He is _____ a book.

4. France and Italy _____ in Europe.

5. _____ is the book? - The book is on the table.

6. How many people are _____ in your country?

7. She _____ television.

8. _____ me your name, please.

9. Is there anybody in this room? - Yes, there's _____ .

10. I'm learning English and you're _____ me.

11. Do you go to the cinema _____ ?

12. _____ you here a hundred years ago?

13. No, but I _____ here yesterday.

14. I _____ not walk to school yesterday.

15. Is the Škoda the _____ car in this country?

16. I _____ up at 6 this morning.

17. Are you _____ in the history of your country?

18. Have you _____ your lunch today?

19. Do you _____ study hard if you want to speak English well?

20. What are you _____ have for your dinner this evening?

21. Do you agree that students _____ study very hard?

22. If you were a doctor, _____ you be able to help people who were ill?

23. Has the lesson finished _____ ?

24. John eats the pasta, the pasta _____ by John.

25. Why do some people do dangerous sports _____ of the danger?

26. _____ you had anything to eat before you came to school today?

27. At 9 o'clock, I _____ my dinner.

28. They would be hungry, _____ they?

29. 'I ate too much for dinner.' What did I say? - You said you _____ too much for dinner.

30. Can you speak English _____ you speak your own language?